Poznámka k ochraně údajů

Stav: květen 2018

Odpovědnost

Za zpracování Vašich osobních údajů na naší webové stránce je odpovědná firma ALPEN-MAYKESTAG GmbH. Údaje o nás najdete v tiráži.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Zacházíme s Vašimi osobními údaji důvěrně a v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Vaše údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány dalším příjemcům.

Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

Přístupové údaje / Logfiles k serverům

Automaticky shromažďujeme a ukládáme informace, které nám zprostředkuje Váš prohlížeč. Jsou to

  • typ/verze prohlížeče,
  • použitý operační systém,
  • referenční URL (dříve navštívená stránka),
  • název počítače z aktuálního přístupu (IP adresa),
  • čas dotazu na server,
  • přenášený objem dat a
  • hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné.

IP adresy uživatele jsou po ukončení použití vymazány nebo anonymizovány. Při anonymizování dojde k takové změně IP adres, že jednotlivá zadání o osobních nebo věcných poměrech již nelze přiřadit konkrétní osobě nebo osobě, kterou lze určit, nebo tak lze učinit pouze s nepřiměřeně vysokou náročností na čas, náklady a pracovní síly. Údaje v tzv. Logfiles vyhodnocujeme v anonymizované formě, abychom mohli webové stránky dále zlepšovat a pro uživatele optimálně utvářet, a také abychom byli schopni rychle nalézt a odstranit chyby. Kromě toho jsou k řízení využívány kapacity serveru, aby bylo v případě potřeby možné poskytovat odpovídající datové objemy.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webové stránce nebo na e-mailové adrese verkauf@a-mk.com resp. export@a-mk.com, jsou u nás Vámi uvedené údaje uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ dalších otázek po dobu 2 měsíců. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Informační bulletin

Přes naše webové stránky máte možnost odebírat e-mailový informační bulletin. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše vyjádření, že souhlasíte s odebíráním informačního bulletinu.

Jakmile se přihlásíte k odběru informačního bulletinu, zašleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem pro potvrzení přihlášení k odběru.

Máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením nebo (u informačního bulletinu zasílaného e-mailem) kliknutím na odhlašovací odkaz, aniž by byla dotčena oprávněnost zpracování údajů na základě souhlasu prováděného až do zrušení.

Předávání údajů třetím osobám

K předávání námi shromážděných údajů třetím osobám dochází pouze v případě, že jsou třeba k za účelem realizace smlouvy nebo vyúčtování, nebo jste k předávání předtím dali souhlas. Takto dále předané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění svých úkolů. Poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a písemně pověřili. Jsou vázáni našimi závaznými pokyny a provádíme u nich pravidelné kontroly. Jiné využití informací není povoleno a nedochází k němu u žádného námi pověřeného poskytovatele služeb.

Nabídky pracovních míst a podání žádostí online

Na naší webové stránce nabízíme volná pracovní místa s možností zaslání žádosti o pracovní místo online (prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře). Pokud se ucházíte o některé vypsané pracovní místo, budou Vaše údaje shromážděny a zpracovány pouze v rámci procesu zpracování žádosti o pracovní místo a po obsazení volného místa je vymažeme, ledaže zákonné požadavky stanovují delší dobu uložení.

S delším uchováním údajů pro případ, že později bude opět třeba obsadit jiné pracovní místo, jste výslovně souhlasili, nebo s Vámi uzavřeme pracovní smlouvu, kdy v tomto případě Vaše údaje uložíme se zohledněním zákonných požadavků na ochranu údajů v osobním spisu a také za účelem vyúčtování mezd.

Cookies

Naše webová stránka používá takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče ukládány ve Vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádné škody.

Soubory cookie využíváme k vytváření našich nabídek optimálních pro uživatele. Některé soubory cookie zůstanou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, než je vymažete. Umožňují nám znovu rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě.

Pokud si nepřejete ukládání cookies, můžete Váš prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o uložení souborů cookie a Vy uložení povolíte pouze v určitých případech.

Při deaktivaci cookies může dojít k omezení funkcí naší webové stránky.

Další informace k souborům cookie používaným na této webové stránce najdete zde.

Webová analýza s nástrojem Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a jejich prostřednictvím je umožněna analýza používání webové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím souborů cookie o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány. V případě aktivace anonymizování IP adresy na této webové stránce je však Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zde zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky využije společnost Google těchto informací k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu vůči provozovateli webové stránky. IP adresa zprostředkovaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude sloučena s ostatními údaji u společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zablokovat příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě není možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Mimoto můžete blokovat zaznamenávání údajů vytvořených prostřednictvím souborů cookie a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) u společnosti Google a také zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete software Plug-in pro prohlížeč dostupný na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zablokovat zaznamenávání prostřednictvím Google Analytics můžete také kliknutím na takto odkaz. Dojde k uložení souboru cookie Opt-out, který zamezí budoucímu zaznamenávání Vašich údajů při návštěvě této webové stránky:

Deaktivace Google Analytics

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na internetové adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že pro zajištění anonymizovaného zaznamenávání IP adresy (tzv. IP Masking) byl na této webové stránce nástroj Google Analytics rozšířen o kód „anonymizeIp“.

Google Tag Manager
Pro správu naší webové stránky a zapojení technologií zakládajících se na cookies využíváme službu Tag Manager, která je nabízena společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Z tohoto důvodu je při každém vyvolání některé naší internetové stránky přenášena Vaše IP adresa na server společnosti Google, který se také může nacházet v USA. Společnost Google neukládá IP adresu v rámci služby Tag Manager a používá ji pouze k zapojení technologií spravovaných prostřednictvím služby Tag Manager. Služba Tag Manager sama neukládá žádné soubory cookie.

 

HubSpot

Prostřednictvím této webové stránky používáme pro naše marketingové online aktivity software HubSpot. Přitom se jedná o integrované softwarové řešení, kterým pokrýváme různé aspekty našeho online marketingu.

Tyto informace a také obsahy naší webové stránky se ukládají na serverech našeho softwarového partnera HubSpot. Můžeme je použít pro kontakt s návštěvníky naší webové stránky a ke zjištění, jaké výkony naší společnosti jsou pro ně zajímavé. Všechny námi shromážděné informace podléhají tomuto prohlášení o ochraně údajů. Všechny zaznamenané informace využíváme výhradně k optimalizaci našeho marketingu.

HubSpot je softwarová společnost z USA se zastoupením v Irsku.

Kontakt:
HubSpot
2nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Ireland
Telefon: +353 1 5187500

Společnost HubSpot je certifikována podle podmínek „EU – U.S. Privacy Shield Framework“ a podléhá programu TRUSTe ’s Privacy Seal a také „U.S. – Swiss Safe Harbor“ Framework.

Více informací o ustanoveních k ochraně údajů společnosti HubSpot:
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Více informací ke společnosti HubSpot ohledně ustanovení o ochraně údajů pro EU:
https://legal.hubspot.com/data-privacy

Více informací o souborech cookies používaných společností HubSpot najdete zde:
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

a zde:
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy

JavaScripts

Youtube

Na naši stránku je stahován kód JavaScript společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (dále nazývána jako Youtube). Poskytovatele Youtube využíváme k zapojení videí v naší internetové prezentaci. Pokud jste ve Vašem prohlížeči aktivovali JavaScript a nenainstalovali žádné blokování pro JavaScript, může Váš prohlížeč do společnosti Youtube přenášet osobní údaje. Není nám známo, jaké údaje Youtube se získanými údaji spojuje a za jakým účelem Youtube tyto údaje používá. Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Pro celkové zablokování provádění kódu JavaScript od Youtube můžete instalovat blokování pro JavaScript (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Google Maps

Tato webová stránka používá produkt společnosti Google Maps von Google Inc. Používáním této webové stránky souhlasíte se zaznamenáváním, zpracováním a také s využitím automatizovaně shromážděných údajů společností Google Inc., jejích zástupců a třetích osob.

Podmínky používání společnosti Google Maps najdete na internetové adrese: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Právo na informace a odvolání

Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování osobních údajů a také právo na přenos dat.

Navíc máte právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Oprávněnost zpracování osobních údajů až do odvolání není odvoláním dotčena.

Máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy. V případě odvolání již nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy.

Máte právo na stížnost u orgánu dozoru (Österreichische Datenschutzbehörde (Rakouský úřad pro ochranu údajů), Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at).

 

 

Spojit se s námi můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67 · 5412 Puch / Salzburg · AUSTRIA
Tel.: +43 662 44 901-0
E-mail: verkauf@a-mk.com

Vzbudili jsme váš zájem?
Formulář uzavřít
Kontaktujte nás
*

Zanechejte nám zprávu: