Informacje prawne

Warunki korzystania
Cała zawartość niniejszej strony jest chroniona prawami autorskimi. Zezwala się na wykorzystywanie wszystkich danych do niekomercyjnego użytku prywatnego. Powielanie dopuszczalne jest tylko za wyraźnym wskazaniem praw autorskich i prawa własności ALPEN-MAYKESTAG GmbH. Dokonywanie jakichkolwiek zmian zawartości niniejszej strony jest zabronione. Zabronione jest przechowywanie treści na innych stronach internetowych bądź innych elektronicznych systemach wyszukiwania bez pisemnej zgody. Jakiekolwiek wykorzystanie do celów publicznych lub komercyjnych wymaga zgody ALPEN-MAYKESTAG GmbH. Naruszenie tych warunków zobowiązuje do natychmiastowego zniszczenia wszystkich treści. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.  

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami o ochronie danych osobowych dane użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane do opracowywania zapytań. ALPEN-MAYKESTAG GmbH chroni poufność danych użytkownika i nie będzie ich sprzedawać ani wynajmować.  

Usługi internetowe
Na stronach ALPEN-MAYKESTAG GmbH zamieszczone są odesłania (linki) do stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty. ALPEN-MAYKESTAG GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrzne, które dostępne są poprzez tego typu odesłania (linki). Strony zewnętrzne zostały w momencie wygenerowania danego linku sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Z chwilą ustalenia lub uzyskania informacji, że konkretna strona zewnętrzna zawiera treści niezgodne z prawem, przekierowanie (link) zostanie usunięty, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione. Strona ALPEN-MAYKESTAG GmbH wykorzystuje pliki cookies i zarządzanie sesjami ułatwiające korzystanie z oferty internetowej. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych czy adresów e-mail, ani nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Gwarancja
Informacje zawarte na stronach internetowych ALPEN-MAYKESTAG GmbH zostały przygotowana z najwyższą starannością. Jednakże ALPEN-MAYKESTAG GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność lub przydatności do określonych celów. Użytkownik korzysta z zamieszczonych na stronie internetowej treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Google Disclaimer
Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy statystyk firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. pliki cookies, które są zapisywane w pamięci komputera użytkownika i umożliwiają analizę wykorzystywania tej witryny. Wygenerowane przez pliki cookies informacje o korzystaniu przez użytkownika z niniejszej strony (włącznie z adresem IP) są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te pozwalają Google na ocenę korzystania w celu sporządzenia raportów o aktywności witryny dla jej operatora i świadczenia dalszych usług związanych z wykorzystywaniem witryny i internetu. Możliwe jest przekazanie przez Google informacji osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane te są przetwarzane przez osoby trzecie na zlecenie Google. Adres IP użytkownika nie będzie w żadnym wypadku powiązany z innymi danymi Google. Odpowiednia konfiguracja przeglądarki umożliwia zablokowanie instalacji plików cookies; należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z niniejszej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie uzyskanych przez Google danych w opisany powyżej sposób i do wskazanego powyżej celu. Gromadzenie i przechowywanie danych może zostać w dowolnym momencie odwołane ze skutkiem na przyszłość. Biorąc pod uwagę dyskusję na temat wykorzystania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, należy podkreślić, że strona internetowa ALPEN-MAYKESTAG GmbH korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp ()", co gwarantuje, że adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, aby uniknąć bezpośredniego związku z poszczególnymi osobami.

Skontaktuj się z nami
Zamknij formularz
Skontaktuj się z nami
*

Zostaw nam wiadomość: