Právní pokyny

Podmínky používání
Všechny obsahy naší webové stránky jsou chráněny autorským právem. Výslovně povolujeme užívání všech dat pro soukromé, ne komerční účely. Při kopírování materiálů je třeba výslovně poukázat na autorská a vlastnická práva společnosti ALPEN-MAYKESTAG GmbH. Obsahy se nesmějí žádným způsobem měnit a bez písemného povolení se nesmějí používat na jiných webových stránkách nebo na počítačích v síti. Jakékoliv veřejné a komerční užití vyžaduje písemný souhlas společnosti ALPEN-MAYKESTAG GmbH. Při porušení těchto podmínek je daná osoba povinna okamžitě veškerý obsah zničit. Další nároky na náhradu škody vyhrazeny.

Ochrana dat
Chceme vás informovat o skutečnosti, že se vaše údaje zpracovávají a využívají ke zpracování vašich dotazů, přičemž se dodržují platné národní a evropské předpisy na ochranu dat. Společnost ALPEN-MAYKESTAG GmbH zachovává důvěrnost vašich dat a nebude je prodávat nebo pronajímat.

Internetové služby
Naše webové stránky obsahují také odkazy (LINK) na webové stránky jiných dodavatelů. Za cizí obsahy, které je možné si díky těmto odkazům (LINKŮM) prohlédnout, nenese společnost ALPEN-MAYKESTAG GmbH žádnou odpovědnost. Externí nabídky byly při prvním propojení prověřeny z hlediska protiprávních obsahů. Až poté, co zjistíme nebo budeme upozorněni na skutečnost, že nabídka obsahuje protiprávní obsahy, bude tento odkaz (LINK) zrušen, pokud to je technicky možné a únosné. Na našich stránkách používáme Cookies & Sessionmanagement, které usnadňují užívání našich online nabídek. Naše Cookies neobsahují žádné osobní údaje, ani vaši emailovou adresu, ani nás neinformují o tom, kdo jste.

Záruka
Informace na našich internetových stránkách byly vytvořeny velice pečlivě. Společnost ALPEN-MAYKESTAG GmbH však nepřebírá záruku za jejich úplnost nebo vhodnost pro určité účely použití. Použití obsahu, který je na těchto internetových stránkách k dispozici, probíhá výhradně na vlastní riziko uživatele.

Zřeknutí se práv Google
Tato webová stránka užívá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tak zvané „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho využívání webové stránky. Informace získané pomocí Cookie o vašem využívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google do USA, kde se ukládají. Google použije tyto informace pro vyhodnocování vašeho využívání této webové stránky, na vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a na další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu. Google může případně předat tyto informace třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby tato data z pověření společnosti Google zpracovávají. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty od Googlu. Instalaci Cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás na skutečnost, že v tomto případě nebudete moci možná využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Užíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním zde získaných dat společností Google výše uvedeným způsobem a s výše uvedeným cílem. Získávání a ukládání dat je možné kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Co se týká diskuse o používání nástrojů analýzy a úplnými IP adresami, chceme upozornit na skutečnost, že se tato webová stránka Google Analytics používá s rozšířením„_anonymizeIp()“, a proto se IP adresy dále zpracovávají pouze ve zkrácené podobě, aby bylo vyloučeno přímé spojení s konkrétními osobami.

Vzbudili jsme váš zájem?
Formulář uzavřít
Kontaktujte nás
*

Zanechejte nám zprávu: